mgr inż. Dariusz Węgrzynowski

Absolwent Politechniki Łódzkiej na specjalizacji Urządzenia Cieplne, Zdrowotne i Oczyszczanie powietrza. Od 2000 roku zdobywał doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej, najpierw jako asystent projektanta oraz inżynier budowy, a następnie jako projektant i kierownik robót. W 2007 roku uzyskał uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje i sieci sanitarne. W 2012 roku, wraz z dwoma wspólnikami – Michałem Madalińskim oraz Maciejem Kozubkiem – rozpoczął działalność firmy MAWEKO s.c. W firmie odpowiedzialny jest za dział wykonawczy oraz obsługę klienta.

 

  • dyplom magistra inżyniera w specjalizacji Urządzenia Cieplne, Zdrowotne i Oczyszczanie Powietrza
  • uprawnienia budowlane nr LOD/0822/PWOS/07
  • członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ewid. ŁOD/IS/8257/08