Instalacje wentylacyjne

Instalacje wentylacyjne wspomagają i zapewniają wymianę zużytego i zanieczyszczonego powietrza na świeże, niezbędne zarówno do oddychania dla człowieka, jak i do wydajnej pracy urządzeń zużywających powietrze. Dzięki odpowiedniemu systemowi wentylacji zapobiegną Państwo między innymi przykremu zapachowi dymu papierosowego, oparom substancji chemicznych czy unoszeniu się i skraplaniu pary wodnej, czego konsekwencją jest drażniący zapach, podwyższony poziom wilgoci powietrza lub pleśń. Każdy nowoczesny budynek powinien posiadać wydajną instalacją wentylacyjną mogącą zapewnić utrzymanie odpowiednich warunków klimatycznych w pomieszczeniach.  Zalecamy stosowanie instalacji wentylacyjnych z odzyskiem ciepła dla wszystkich budynków nowych, ale również istniejących.

MAWEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa specjalizuje się w wykonywaniu wszystkich etapów inwestycji, włączając w to zarówno doradztwo i projektowanie, jak również montaż, nadzór, serwis oraz konserwację instalacji sanitarnych, w których skład wchodzą.