mgr inż Maciej Kozubek

Absolwent Politechniki Łódzkiej na specjalizacji Urządzenia Cieplne, Zdrowotne i Oczyszczanie Powietrza. Od 2002 roku zdobywał doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej, najpierw jako asystent projektanta i inżynier budowy, później jako projektant i kierownik robót. W 2007 roku ukończył studia podyplomowe na specjalizacji Termomodernizacja, Audyting i Certyfikacja Energetyczna Budynków; w tym samym roku uzyskał również uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje i sieci sanitarne. W 2012 roku, wraz z dwoma wspólnikami –  Michałem Madalińskim oraz Dariuszem Węgrzynowskim – rozpoczął działalność firmy MAWEKO s.c. W firmie odpowiedzialny jest za dział projektowy oraz wspiera również obsługę klienta.

 

  • dyplom magistra inżyniera w specjalizacji Urządzenia Cieplne, Zdrowotne i Oczyszczanie Powietrza
  • dyplom ukończenia studiów podyplomowych w specjalizacji Termomodernizacja, Audyting i Certyfikacja Energetyczna Budynków
  • uprawnienia budowlane nr LOD/0771/PWOS/07
  • członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ewid. ŁOD/IS/8004/07